Forandringer

Forandringer i arbejdslivet er blevet et vilkår og der kan være brug for at sikre at intentionen med de nye tiltag også er det som handles i praksis. Alle aktører som berøres af forandringen skal i større eller mindre grad involveres i implementeringen og forankringen af forandringen. Når processen håndteres professionelt og de involverede motiveres til at indgå i forandringen, er der stor sandsynlighed for bæredygtige resultater og læring i organisationen.

Det er en god ide at gøre sig klart HVORFOR vi igangsætter forandringen. Formået med forandringen og den ønskede effekt af forandringen, skal være tydelig. Når HVORFOR er tydelig bliver det muligt at måle om målet er opnået igennem processen, og den viden er værdifuld for organisationen og skaber læring.

Forandringer skal også håndteres på det personlige plan, hvor det der kan være brug for at få faciliteret forandringer. Det enten som medarbejder i en organisation hvor forandringerne er bestemt af andre. Eller det kan være personlige forandringer, som enten er besluttet af en selv eller af omgivelserne.

Uanset hvor forandringerne kommer fra og om det vedrører en organisation, deres kunder og medarbejdere eller det er personligt, opnås den bedste effekt af forandringen gennem forståelse og accept.

Kontakt Marianne Thyklint for yderligere informationer eller book et uforpligtende møde her.

 

 

 

Hvad er trivsel

Med bevidstheden om at trivsel er fundamentet for et rigt liv og læring, har jeg fundet det værd at undersøge hvad trivsel egentlig er.

Livsglæde er et synonym for trivsel, eller måske blot en ingrediens, men i så tilfælde, en vigtig ingrediens.

Livsglæde består af 3 elementer:

  • Gener som en kemisk bestemt grundstemning der udgør 40-50% af vores livsglæde og kaldes HAPPINESS-SET-POINT
  • Materielle Livsvilkår udgør 10-20% af vores livsglæde, og på trods af at det for mange udgør en stor del af livet i den vestlige verden at skaffe materielle goder, så udgør det kun en mindre del af vores livsglæde – det skyldes at vi vænner os til at have det godt, et fænomen som betegnes HEDONISTISK ADAPTATION
  • Immaterielle Livsvilkår udgør 40% af vores livsglæde og er udtryk for det at have FRIHED til at ENGAGERE sig i nydelsesfuld aktivitet her og nu og i et større mere langsigtet meningsfuldt perspektiv.

Med ønsket om at optimere vores trivsel kan vi ud fra ovenstående se at skal der fokuseres på frihed og engagement, idet vi ikke umiddelbart kan påvirke vores gener og effekten af vores materielle livsvilkår udgør en mindre del.

Hvad er så frihed og engagement?

En direkte oversættelse jf.Gyldendals Ordbog af
– engagement er interesse og forpligtelse
– frihed er selvstændighed og uafhængighed af andre